ELKOK A.D. - KOSJERIĆ, Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika je ogranizacija sa potpunom odgovornošću sa sedištem u Kosjeriću. Preduzeće je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Užicu 17.01.1991. godine (registarski broj uloška registracionog suda 1-1140-00, oznaka i broj upisnika suda Fi 67/91)

 

 

Odlukom RS Preduzeća za proizvodnju i promet građevinskog materijala "Grad" - Kosjerić, od 11. jula 1960. godine bravarsko-limarski pogon je izdvojen u samostalnu RO. Na taj način nastalo je Zanatsko-proizvodno-uslužno preduzeće "Metalac" koje je u vreme osnivanja imalo 16 radnika. Preduzeće je poslovalo pod ovim nazivom do 01. januara 1962. godine, a od tada pod firmom Elektro kombinat "ELKOK"- Kosjerić.

 

 

01.januara 1971. godine kolektiv "ELKOK" - a je odlučio da se pripoji Valjaonici bakra i aluminijuma "Slobodan Penezić - Krcun" - T. Užice organizovan je kao Osnovna organizacija udruženog rada Valjaonice bakra i aluminijuma, a od 01. jula 1977. godine kao RO pod nazivom Fabrika elektroprovodnika "ELKOK" Kosjerić u sastavu SOUR Valjaonica bakra i aluminijuma "Slobodan Penezić-Krcun" – Sevojno.Od 01. januara 1991.godine "ELKOK" se izdvaja iz sastava SOUR-a u samostalno Preduzeće pod nazivom Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika "ELKOK" - Kosjerić.

 

 

Od 02.04. 1997. godine organizuje se kao društveno preduzeće i u tom obliku posluje do 04.07.2003. godine. Nakon privatizacije koja je izvršena 04.07.2003. godine aukcijskom prodajom 70% društvenog kapitala preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo čiji je većinski vlasnik Babić Bratoljub iz Beograda.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

JUŽNA EVROPA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OPŠTE INFORMACIJE

 
Kompanija

ELKOK A.D.

Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika

Adresa Olge Grbić br. 3
Poštanski broj 31260
Mesto Kosjerić
Zemlja Srbija

KONTAKT INFORMACIJE

 
Centrala + 381(31)781-121
Generalni direktor + 381(31)781-322
Tehnički direktor + 381(31)781-424
Sektor prodaje + 381(31)781-187
Sektor nabavke + 381(31)782-628
Računovodstvo + 381(31)781-162
Fax + 381(31)783-280
IDENTIFIKACIONI PODACI
PDV OBRAZAC